CUPRO   © 2004


: : FRANCUSKI GLAGOLI

Ovaj kotač za učenje jezika je obostrani i obuhvaća ukupno 38 često korištenih francuskih glagola, koji imaju kod konjugacije nepravilne oblike. Kod svakog glagola navedeni su slijedeći glagolski načini konkretnog glagola - infinitiv, prezent, kondicional, futur, imperfektum, preterit, glagolski pridjev, particip, imperativ i konjunktiv prezenta. Dio ovih glagolskih načina ćete naći na jednoj strani, a ostali glagolski načini nalaze se s druge strane kotača.

Sa obje prednje strane kotača nalaze se jednostavne gramatičke tablice, koje sadržavaju slijedeće:

  • Konjugaciju pomoćnih glagola avoir (imati) i etre (biti).
  • Pregledan prikaz naziva mjeseca i dana.
  • Pregledan prikaz složenih glagolskih načina.

Kako se koristi kotač za učenje jezika?

animation
  1. Glagoli sa prijevodom na hrvatski jezik nalaze se po obodu većeg kotača, poredani alfabetskim redom.
  2. Ako namjestite strelicu na desnoj strani malog kotača na traženi glagol, strelica će pokazivati osnovni oblik ovog glagola (infinitiv).
  3. Ostali glagolski načini pojavit će se istovremeno u odgovarajućim prozorčićima. Ako se traženi oblik glagola ne nalazi na strani kotača, sa kojom upravo radite, okrenite, molim, strelicu na isti glagol i traženi glagolski način će se pojaviti u odgovarajućem prozorčiću.
povećaj sliku